ابوعبداللّه احمد بن محمد مقری ملنجی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبداللّه احمد بن محمد مقری ملنجی اصفهانی، از محدّثین و قاریان قرن چهارم و پنجم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبداللّه احمد بن محمّد بن حسن بن برد ملنجی اصفهانی مقری، از محدّثین و قاریان قرن چهارم و پنجم هجری و اهل محلّه «ملنجه» اصفهان بوده، از حافظ ابوالشّیخ و ابوبکر عبداللّه بن محمّد قیار روایت نموده است. جماعتی کثیر از او روایت نموده‌اند که از آن جمله است ابوبکر خطیب. وی در سال ۴۳۷ق وفات یافته است.
[۱] یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۵، ص۱۹۵.
[۲] ابن اثیر، علی بن محمد، اللّباب فی تهذیب الانساب، ج۳، ص۲۵۴-۲۵۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۵، ص۱۹۵.
۲. ابن اثیر، علی بن محمد، اللّباب فی تهذیب الانساب، ج۳، ص۲۵۴-۲۵۵.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۵۸.    جعبه ابزار