ابوعبداللّه فقیه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبداللّه فقیه اصفهانی، از دانشمندان اصفهان در اوایل قرن پنجم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبداللّه فقیه، از دانشمندان اصفهان در اوایل قرن پنجم هجری است. وی متصدّی امور رصدی که بر امر علاءالدّوله کاکویه فرمانروای اصفهان، و به وسیله شیخ‌الرّییس ابوعلی سینا در اصفهان قرار بود انجام گیرد، بوده است.
[۱] ابوالحسن بیهقی، علی بن زید، درّه الاخبار، ص۳۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابوالحسن بیهقی، علی بن زید، درّه الاخبار، ص۳۹.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۹۷.    


جعبه ابزار