ابوعبداللّه محمد بن ابراهیم قرشی ملنجی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبداللّه محمد بن ابراهیم قرشی ملنجی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبداللّه محمّد بن ابراهیم بن سالم بن عبداللّه قرشی ملنجی، از محدّثین اصفهان معروف به «ابن شاوال» وی در قرن چهارم هجری می‌زیسته، و از اهالی روستای «ملنجه» اصفهان بوده است. از حسن بن عرفه و علیّ بن داوود قنطاری و دیگران روایت نموده است.
[۲] مافرّوخی اصفهانی، مفضّل بن سعد، محاسن اصفهان، ص۲۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۲۶۲.    
۲. مافرّوخی اصفهانی، مفضّل بن سعد، محاسن اصفهان، ص۲۹.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۹۸.    


جعبه ابزار