ابوعبید ثقفی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبید ثقفی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوعبید ابن‌مسعود بن عمرو ثقفی، اَبو عُبِیْدِ ثَقَفی، ابن مسعود بن عمرو بن عُمَیر بن عوف (د ۱۳ق/۶۳۴ م)، سردار مشهور عرب در جنگ با ایرانیان و پدر مختار ثقفی
ابوعبیده معمر بن مثنی ثقفی، اَبوعُبیده، مَعمربن مثنی (۱۱۴ـ ح۲۱۰ق/ ۷۳۲ـ ۸۲۵م)، ‌ راوی و لغت شناس بزرگ اوایل عصر عباسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار