ابوعقال اغلب بن ابراهیم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعقال اغلب بن ابراهیم، پنجمین فرمانروای اغلبیان افریقیه بود که توانست شورش‌های خوارج در منطقه افریقیه را سرکوب نموده و برخی از دژهای تحت تسلط حکومت بیزانس را فتح نماید. او سرانجام به سال ۲۲۶ ق درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعقال، اغلب بن ابراهیم بن اغلب ملقّب به خزر، پنجمین فرمانروای اغلبیان افریقیه بود. او در سال ۲۲۳ ق پس از درگذشت برادرش زیادةالله بن ابراهیم جانشین وی شد. دوران حکومت وی، دوران آرامش بود. این آرامش تنها با شورش خوارج در منطقه «قفصه» و «قسطیلیه» (کاستیل) در سال ۲۲۴ ق بر هم زده شد.
از این رو، اغلب، لشکری به فرماندهی عیسی بن ربعان ازدی به سوی شورشیان فرستاد و آنان را به تسلیم و فرمانبرداری واداشت. ابوعقال «سیسیل» را مورد توجه قرار داد و در سال ۲۲۴ ق در حمله‌ای دریایی، توانست تعدادی از دژهای «سیسیل» را فتح کند. وی همچنین در یک درگیری دریایی که با ناوگان بیزانسی داشت، بر آنان پیروز شد. او در سال ۲۲۶ ق درگذشت و پسرش ابوعباس محمد بن اغلب بن ابراهیم، جانشین وی شد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن عذاری مراکشی، احمد بن محمد، البیان المغرب فی اخبار الملوک الاندلس و المغرب، ج۱، ص۱۰۷.    
۲. ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۶، ص۵۱۹.    
۳. ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، ج۵، ص۲۰۰.    
۴. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۱، ص۳۳۵.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۹۶.

جعبه ابزار