ابوعلی احمد بن جعفر دینوری نحوی بغدادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعلی احمد بن جعفر دینوری نحوی بغدادی (م ۲۸۹ هـ)، از علمای علم نحو در قرن سوم هجری قمری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعلی احمد بن جعفر دینوری نحوی بغدادی، اهل دینور، از توابع کرمانشاه بود. برای تحصیل علم به بصره و بغداد رفت و نزد مازِنی و مبرد علم نحو را فرا گرفت و در شمار بزرگان علم نحو درآمد.
دینوری راهی مصر شد و اهالی آنجا از او بهره علمی فراوانی بردند و در آنجا کتاب المهذّب را در علم نحو نوشت و در آن به آرای کوفیین و بصریین اشاره کرده و بر اخفش نحوی اشکال و خرده گرفت، لذا زمانی که اخفش به مصر وارد شد، او مصر را ترک کرد و به بغداد رفت و تا زمانی که اخفش از مصر بیرون رفت، وی در بغداد بود. سپس راهی مصر شد و تا زمان مرگش در مصر بود.

تاریخ وفات

[ویرایش]

دینوری تا زمان مرگش به سال ۲۸۹ هـ در مصر بود. ذهبی سال وفاتش را ۲۸۷ هـ ذکر کرده است.

آثار

[ویرایش]

دینوری، کتاب المهذّب و کتاب‌های اصلاح المنطق و مختصر فی ضمائر القرآن را نوشته است.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۳] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۹۷۳.
[۱۴] تفضلی، آذر و فضائلی، مهین، فرهنگ بزرگان، ص۳۱.
[۱۵] سزگين، محمد فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج۸، ص۳۰۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین بن محمود، الاعلام، ج۱، ص۱۰۷.    
۲. حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم الادباء، ج۱، ص۲۰۶.    
۳. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، ج۲۱، ص۵۴.    
۴. صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، ج۶، ص۱۷۷.    
۵. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، بغیة الوعاة، ج۱، ص۳۰۱.    
۶. موسوی خوانساری، محمد باقر، روضات الجنات، ج۱، ص۲۰۵.    
۷. بابانی، اسماعیل بن محمد، هدیة العارفین، ج۱، ص۵۳.    
۸. حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۲، ص۵۴۵.    
۹. مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانة الادب، ج۲، ص۲۵۱.    
۱۰. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۱، ص۱۸۲.    
۱۱. حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، ج۲، ص۱۰۸۷.    
۱۲. حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، ج۲، ص۱۹۱۴.    
۱۳. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۹۷۳.
۱۴. تفضلی، آذر و فضائلی، مهین، فرهنگ بزرگان، ص۳۱.
۱۵. سزگين، محمد فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج۸، ص۳۰۳.


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۱۳۴، برگرفته از مقاله «ابوعلی احمد بن جعفر دینوری نحوی بغدادی».


جعبه ابزار