ابوعلی احمد بن محمد ثقفی ابهری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعلی احمد بن محمد ثقفی ابهری اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعلی احمد بن محمّد بن عبداللّه بن اسید ثقفی ابهری اصفهانی کتبی، از محدّثین اصفهان است. از ابن متویه، دارکی و ابن مخلد روایت می‌کند. ابوالحسین عبدالوهاب بن یوسف قزّار از او نقل حدیث می‌نماید. موطن او قریه «ابهر» جی اصفهان است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۱، ص۸۴.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۶۷.    جعبه ابزار