ابوعلی اسکافی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعلی اسکافی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن جنید اسکافی، ابوعلی‌ محمد بن احمد کاتب‌ اسکافی‌، فقیه‌ و متکلم‌ امامی‌ سده ۴ق‌/۱۰
ابن‌همام اسکافی، ابوعلی محمد بن ابی بکر همام بن سهیل بن بیزان، ملقب به کاتب، از محدثان ایرانی تبار امامی مذهب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار