ابوعلی بن دیزویه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعلی بن دیزویه اصفهانی، از دانشمندان اصفهان در قرن پنجم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعلیّ بن دیزویه، از دانشمندان اصفهان در قرن پنجم هجری است. مافرّوخی او را در ردیف دانشمندان فلسفه، ریاضی، طبّ و نجوم که معاصر بوده‌اند آورده است.
[۱] مافرّوخی اصفهانی، مفضّل بن سعد، محاسن اصفهان، ص۳۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مافرّوخی اصفهانی، مفضّل بن سعد، محاسن اصفهان، ص۳۵.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۰۱.    


جعبه ابزار