ابوعمار طحان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعمار (ابوعامر) طحان، از محدثان قرن سوم یا چهارم هجری به شمار می‌رود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن میثم که قبل از سال ۳۱۰ هـ حیات داشته، از ابوعمار روایت کرده است. برخی او را در نقل روایت، مورد اعتماد ندانسته‌اند.
مجموعه روایات اثر وی می‌باشد.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۵] استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۳۹۶.
[۶] قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۷، ص۷۶.
[۷] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۴۰۶.
[۸] کاظمی، محمدامین، هدایة المحدثین، ص۲۹۳.
[۹] مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۳، ص۲۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۲، ص۱۹۱.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۸۵.    
۳. طریحی، فخرالدین بن محمدعلی، جامع المقال، ص۱۳۸.    
۴. ابن‌شهرآشوب، محمدعلی، معالم العلماء، ص۱۳۹.    
۵. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۳۹۶.
۶. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۷، ص۷۶.
۷. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۴۰۶.
۸. کاظمی، محمدامین، هدایة المحدثین، ص۲۹۳.
۹. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۳، ص۲۸.
۱۰. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۲، ص۳۸۸.    
۱۱. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۱۱، ص۴۳۸.    
۱۲. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۲، ص۲۷۸.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۱۰۳، برگرفته از مقاله «ابوعمار طحان».


جعبه ابزار