ابوعمرو صفوان بن معطل سلمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعمرو صفوان بن معطل سلمی
مشخصات فردی
نام کامل ابوعمرو، صفوان بن معطّل بن ربیعه سلمی
کنیه ابوعمرو
تاریخ‌ومکان‌درگذشتسال ۵۸ قمری در ارمنستان
مشخصات دینی
حضور در جنگ‌ها جنگ خندق و جنگ‌های پس از آن
دلیل شهرت صحابی پیامبر اسلام
نقش‌های‌برجستهاز کارگزاران و فرماندهان معاویه

ابوعمرو صفوان بن معطل سلمی، صحابی پیامبر اسلام، که در جنگ خندق و جنگ‌های پس از آن شرکت داشت. او از کارگزاران و فرماندهان معاویه بود و در سال ۵۸ قمری درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعمرو، صفوان بن معطّل بن ربیعه سلمی، صحابی پیامبر اسلام بود که به‌همراه ایشان در جنگ خندق و جنگ‌های پس از آن شرکت داشت. در زمان معاویة بن ابی‌سفیان، همراه حبیب بن مسلمه فهری به ارمنستان حمله کرد. معاویه او را حاکم «رها» گردانید و صفوان در اواخر خلافت معاویه، به سال ۵۸ قمری همان‌جا درگذشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۳، ص۲۰۶.    
۲. بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، ج۱، ص۲۱۹.    
۳. ابن اثیر جزری، علی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة الصحابة، ج۳، ص۲۶.    
۴. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، ج۲، ص۴۳۴.    
۵. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۴، ص۵۳.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۰۰.

جعبه ابزار