ابوعمرو نعمان بن مقرن مزنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعمرو نعمان بن مقرن مزنی، از قبیله بنی‌مزینه بود که بعد از اسلام آوردن به بصره و سپس به کوفه رفت و در جنگ‌ قادسیه شرکت کرد. او سرانجام به سال ۲۱ هجری قمری در جنگ نهاوند کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعمرو یا ابوحکیم، نعمان بن مقرّن بن عمرو بن عائذ مزنی، همراه قومش «بنی‌مزینه» اسلام آورد و ساکن بصره شد و سپس از آن‌جا به کوفه رفت و در جنگ‌های عراق شرکت کرد.
در اهواز با هرمزان جنگید و او را شکست داد. همو بود که مژده فتح قادسیه را به عمر بن خطاب داد. عمر او را در راس سپاهی از مردم کوفه و بصره به اصفهان فرستاد. وی اصفهان و سپس نهاوند را فتح کرد و در همان نبرد کشته شد و حذیفة بن یمان پرچم را به دست گرفت. چون خبر وفات او به عمر رسید، دستانش را بر سر گذاشت و گریست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۸، ص۴۲.    
۲. ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الاستیعاب، ج۴، ص۱۵۰۵.    
۳. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة والنهایة، ج۷، ص۹۸.    
۴. ابن اثیر، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، اسد الغابه فی معرفه الصحابه، ج۲، ص۲۴۹.    
۵. ذهبی، شمس‌الدین، سیر اعلام النبلاء، ج۳، ص۲۴۳.    
۶. ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، ج۳، ص۱۱۸.    
۷. ابن قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم، المعارف، ص۲۹۹.    


منبع

[ویرایش]
عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۴۳.

جعبه ابزار