ابوعمر احمد بن حسین اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعمر احمد بن حسین اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعمر احمد بن حسین بن احمد بن ابراهیم، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. وی برادر قاضی ابی‌احمد محمّد عسال است، و از عبدان روایت می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۵۳.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۰۴.    جعبه ابزار