ابوغالب اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوغالب اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوغالب بن‌ هارون اصفهانی، از ادباء و فضلای قرن پنجم هجری در اصفهان
ابوغالب سعد رویدشتی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابوغالب حزور اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن دوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار