ابوغالب (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوغالب ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابوغالب تمام بن غالب، تمّام بن غالب بن عمر (عمرو)، لغت‌شناس نیمه نخست سده پنجم
ابوغالب ابن‌بشران، ابوغالب محمد بن احمد بن سهل واسطی معروف به ابن بشران و ابن خاله، ادیب، شاعر و محدث


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار