ابومالک جهنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومالک جُهَنی، از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) و از محدثان قرن دوم هجری قمری به شمار می‌رود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومالک جهنی از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) می‌باشد و از کسانی چون عبدالله بن عطاء و حسن بن عماره روایت نموده است.
محمد بن ابی‌عمیر، عبدالله بن مغیره و علی بن حکم
[۴] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۴۱۳.
از وی روایت کرده‌اند.

آثار

[ویرایش]

ابومالک جهنی، دارای کتاب الحدیث می‌باشد که محمد بن ابی‌عمیر آن را روایت کرده است. از آنجایی که گروهی از بزرگان کتاب ابومالک را گزارش کرده و بر آن اعتماد کرده‌اند، نشان از عظمت و امامی بودن وی دارد.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۹] مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۳، ص۳۲.
[۱۳] طریحی، فخرالدین بن محمدعلی، جامع المقال، ص۱۴۰.
[۱۵] قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۷، ص۸۸.
[۱۶] استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۳۹۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. برقی، احمد بن محمد، رجال البرقی، ص۴۲.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۲۱۹.    
۳. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۴۶۱.    
۴. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۴۱۳.
۵. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۱۰.    
۶. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۴۶۱.    
۷. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۲، ص۴۲۱.    
۸. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۸۸.    
۹. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۳، ص۳۲.
۱۰. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۳، ص۳۵.    
۱۱. بروجردی، سیدعلی، طرائف المقال، ج۱، ص۶۴۴.    
۱۲. ابن‌شهرآشوب، محمدعلی، معالم العلماء، ص۱۴۰.    
۱۳. طریحی، فخرالدین بن محمدعلی، جامع المقال، ص۱۴۰.
۱۴. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۱۱، ص۴۸۹.    
۱۵. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۷، ص۸۸.
۱۶. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۳۹۳.


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۱۰۴، برگرفته از مقاله «ابومالک جهنی».جعبه ابزار