ابومحمد جابر بن منصور ویذ‌آبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمّد جابر بن منصور بن محمّد بن صالح ویذ‌آبادی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد جابر بن منصور بن محمّد بن صالح ویذ‌آبادی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری[و از اهالی محله «ویذ‌آباد» یا «بید‌آباد» اصفهان] است.
ابوسعد سمعانی، از او نقل حدیث نموده و او را با القاب «شیخٌ صالحٌ سدیدٌ» ستوده است. جابر ویذ‌آبادی از احمد بن عبدالغفار بن اشته اصفهانی روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التحبیر، ج۱، ص۱۵۳.    
۲. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۵، ص۳۸۶.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۷۴.    جعبه ابزار