ابومحمد روح بن عباده قیسی بصری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد روح بن عباده بن علاء قیسی بصری (متوفای ۲۰۵)، یکی از مفسرین و محدثین و از حافظان و ثقات شمرده می‌شود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمد روح بن عباده بن علاء قیسی بصری (متوفای ۲۰۵) محدث و مفسر و از حافظان و ثقات شمرده می‌شود. از شعبه و ابن جریج و غیره روایت کرده و بزرگانی همچون احمد بن حنبل از او روایت کرده‌اند.

روح بن عباده در نگاه بغدادی و ثعلبی

[ویرایش]

خطیب بغدادی می‌گوید: در سنن و احکام و تفسیر تالیف دارد و مورد ثقه است. ثعلبی در تفسیر از وی بهره برده است.
[۲] سزگین، فواد، تاریخ التراث العربی، مجلد اول، ج۱، ص۹۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نویهض، عادل، معجم المفسرین، ج۱، ص۱۹۱.    
۲. سزگین، فواد، تاریخ التراث العربی، مجلد اول، ج۱، ص۹۱.
۳. داودی، شمس‌الدین، طبقات المفسرین، ج۱، ص۱۷۹.    
۴. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۸، ص۴۰۰.    


منبع

[ویرایش]

محمدهادی معرفت، تفسیر و مفسران، ج۱، ص۴۲۸.    جعبه ابزار