ابومحمد عبدالله‌ بن‌ احمد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد عبدالله‌ بن‌ احمد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌خشاب ابومحمد عبدالله‌ بن‌ احمد، اِبْن‌ِ خَشّاب‌، ابومحمد عبدالله‌ بن‌ احمد (۴۹۲-۳ رمضان‌ ۵۶۷ق‌/ ۱۰۹۹- ۲۹ آوریل‌ ۱۱۷۲م‌)، عالم‌ نامور نحو، لغت‌، ادب‌، حدیث‌، منطق‌ و نسب‌شناسی‌
ابن‌فصیح ابومحمد جلال‌الدین‌ عبدالله‌ بن‌ احمد همدانی کوفی، اِبْن‌ِ فَصیح‌، ابومحمد عبدالله‌ بن‌ احمد، ملقب‌ به‌ جلال‌الدین‌ (۷۰۲- ۷۴۵ق‌/۱۳۰۳-۱۳۴۴م‌)، ادیب‌، نحوی‌ و فقیه‌ حنفی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار