ابومحمد عبداللّه اعرج ویذآبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد عبداللّه اعرج ویذآبادی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد عبداللّه بن اسحاق بن ابراهیم اعرج خیاط، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است. از اهالی محلّه ویذآباد (بیدآباد) اصفهان بوده و قبل از سال ۳۶۰ق وفات یافته است. او از ابوخلیفه فضل بن حُباب روایت می‌کند.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۲، ص۲۲۳.
[۳] رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم، آثار ملّی اصفهان، ص۱۹۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۹۱.    
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۲، ص۲۲۳.
۳. رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم، آثار ملّی اصفهان، ص۱۹۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۱۴.    


جعبه ابزار