ابومحمد عبداللّه بن ابی‌الحسن جیانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد عبداللّه بن ابی‌الحسن جیانی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد عبداللّه بن ابی‌الحسن بن ابی الفرج جَیانی شامی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن ششم هجری بوده است. وی مردی ثقه و صالح است، در بغداد و اصفهان تحصیل نموده و در اصفهان نزد مسعود ثقفی و ابی‌الخیر محمّد بن اوربانلبانی تلمّذ نموده و در این شهر اقامت کرد.

وفات

[ویرایش]

وفاتش در ۳ جمادی‌الآخر ۶۰۵ق در اصفهان روی داده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۲، ص۱۰۹.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۱۲.    


جعبه ابزار