ابومحمد عبداللّه بن احمد خازن اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد عبداللّه بن احمد خازن اصفهانی، از مشاهیر ادباء و شعراء عهد دیالمه، در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد عبداللّه بن احمد خازن اصفهانی، از مشاهیر ادباء و شعراء عهد دیالمه، در قرن چهارم هجری بوده است. وی از منسوبان به صاحب بن عباد بوده و با ابوبکر خوارزمی مراسلاتی داشته و اشعارش سلیس‌اللّفظ و لطیف‌المعنی بوده و از آن جمله است:

"و اسال ابطحها و رویّ خفیّها ••• و سقی جداولها و مدّ حیاضها"
"و الربح و الموج الطموج تصاحبا ••• متلاطمین کجاهلین تعاضها".
[۲] مافرّوخی اصفهانی، مفضّل بن سعد، محاسن اصفهان، ص۵۰.
[۴] فقیه ‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیّع اصفهان، ص۲۲۳.
[۵] دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ذیل «ابومحمّد»، ص۸۰۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانه الادب، ج۷، ص۲۵۷.    
۲. مافرّوخی اصفهانی، مفضّل بن سعد، محاسن اصفهان، ص۵۰.
۳. ابن اثیر، علی بن محمد، اللّباب فی تهذیب الانساب، ج۱، ص۴۱۱.    
۴. فقیه ‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیّع اصفهان، ص۲۲۳.
۵. دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ذیل «ابومحمّد»، ص۸۰۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۱۴.    


جعبه ابزار