ابومحمد عبداللّه بن اسحاق دیلمانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد عبداللّه بن اسحاق دیلمانی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد عبداللّه بن اسحاق بن یوسف دیلمانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن سوم هجری بوده است. از اهالی «دیلمان» از توابع خُرجان اصفهان بوده و از پدرش اسحاق بن یوسف خرجانی روایت می‌کند و ابومحمّد عبداللّه بن محمّد بن جعفر بن حیّان (حافظ ابوالشیخ اصفهانی) و ابو عبداللّه وراق: محمّد بن احمد بن شبویه و ابوعمرو بن حکیم مدنی و ابوعبداللّه عسال: محمّد بن احمد بن ابراهیم اصفهانی از او نقل حدیث کرده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۸۱.    
۲. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۲، ص۵۴۴.    
۳. ابن اثیر، علی بن محمد، اللّباب فی تهذیب الانساب، ج۱، ص۵۲۴.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۱۴.    


جعبه ابزار