ابومحمد عبداللّه بن زکریا اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد عبداللّه بن زکریا اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد عبداللّه بن زکریا بن یحیی اصفهانی تمیمی، از محدّثین عامّه اصفهان و ساکن کوفه بوده و از حُمید بن جعفر بن حُمید روایت می‌کند و ابوبکر عبداللّه بن یحیی بن معاویه طلحی از وی نقل حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۶۲.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۲۹.    


جعبه ابزار