ابومحمد عبداللّه بن شیبان اسدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد عبداللّه بن شیبان اسدی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حافظ ابومحمّد عبداللّه بن شیبان بن عبداللّه بن احمد بن محمّد بن شیبان معلّم محتسب اسدی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن ششم هجری بوده است. او در سال ۴۴۷ق متولّد شده و در ذی‌قعده ۵۲۳ق وفات یافته است.
از صلحاء و نیکوکاران عصر بوده و از پدرش ابومعمر شیبان بن عبداللّه محتسب و ابوالقاسم ابراهیم بن منصور ملنجی خبّاز حدیث استماع کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۳۶۹.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱۴، ص۳۳۲.    


جعبه ابزار