ابومحمد عبداللّه بن علی ظاهری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد عبداللّه بن علی ظاهری اصفهانی، از علماء و زهّاد قرن ششم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد عبداللّه بن علی بن مقری ظاهری اصفهانی، از علماء و زهّاد قرن ششم هجری در اصفهان بوده است. وی استاد شیخ منتجب‌الدّین بن بابویه قمی بوده و در سال ۵۶۳ق وفات نموده است.
[۱] یافعی، عبدالله ابن اسعد، مرآه الجنان، ج۳، ص۳۷۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. یافعی، عبدالله ابن اسعد، مرآه الجنان، ج۳، ص۳۷۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۳۶.    


جعبه ابزار