ابومحمد عبداللّه بن علی نیشابوری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد عبداللّه بن علی نیشابوری اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد عبداللّه بن علی بن محمّد بن احمد بن حماد اصفهانی ساکن نیشابور، فردی صالح و ثقه و از محدّثین عامّه اصفهان بوده است.
[۱] صادقی، علی‌اشرف، تاریخ نیشابور، ص۴۳۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. صادقی، علی‌اشرف، تاریخ نیشابور، ص۴۳۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۳۵.    


جعبه ابزار