ابومحمد عبداللّه بن محمد باوردی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد عبداللّه بن محمد باوردی اصفهانی، از محدّثین اهل سنت اصفهان در قرن چهارم و پنجم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد عبداللّه بن محمّد بن عقیل باوردی (ابیوردی) خراسانی، از محدّثین معتزلی مذهب در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری در اصفهان بوده است.
یاقوت حموی گوید: معتزلی و غالی مذهب بوده و در اصفهان سکونت نموده و بعد از سال ۴۲۰ق وفات یافته است.
مؤلّف: میزان الاعتدال گوید: «کان من بقایاء الشّیوخ باصفهان. ادرکه ابومطیع. قال عبدالرّحمان بن منده قال لی: من لم معتزلیّا فلیس بمسلم».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۱، ص۳۳۳.    
۲. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، ج۲، ص۴۹۹.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۵۴.    


جعبه ابزار