ابومحمد عبداللّه بن محمد قاضی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد عبداللّه بن محمد قاضی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد عبداللّه بن محمّد بن عمر بن عبداللّه بن حسن قاضی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.
او از عبدان و جعفر بن احمد بن سنان و عبداللّه بن محمّد بن عباس روایت نموده و در ۲۱ ربیع‌الاولی سال ۳۶۲ق وفات یافته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۷۶.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۵۴.    


جعبه ابزار