ابومحمد عبداللّه بن محمد کرونی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد عبداللّه بن محمد کرونی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن پنجم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد عبداللّه بن محمّد بن ابراهیم بن یحیی کرونی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن پنجم هجری بوده است.
وی مفتی اصفهان بوده و در بغداد نزد قاضی ابوالطّیب طبری درس خوانده و از جماعتی حدیث شنیده است. ابوالقاسم غانم بن خالد بن عبدالواحد دقّاق اصفهانی از او روایت می‌کند.

وفات

[ویرایش]

وفات او به سال ۴۶۹ق بوده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۱۱۲.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۴۷.    


جعبه ابزار