ابومحمد عبداللّه بن یوسف صوفی اردستانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد عبداللّه بن یوسف صوفی اردستانی، از محدّثین مشهور و عرفای نامدار قرن چهارم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد عبداللّه بن یوسف بن احمد بن بامویه (بابویه) صوفی اردستانی اصفهانی، از محدّثین مشهور و عرفای نامدار قرن چهارم هجری در اصفهان بوده است.
وی در سال ۳۱۵ق متولّد شده و در طلب حدیث و کسب علم به هرات، جبال، عراق و حجاز سفر کرده است.

اخذ حدیث

[ویرایش]

او سال‌ها در نیشابور بود در مکّه مصاحبت اباسعید بن اعرابی را دریافته و از او حدیث اخذ کرده و در نیشابور به خدمت شیخ اباالحسن پوشنگی (بوشنجی) رسیده و از محضر او بهره گرفته است.
همچنین وی از ابوبکر احمد بن سعید بن فرجیح، ابوبکر محمّد بن عبیداللّه بن فتح (در بغداد)، ابوبکر محمّد بن حسن بن حسین قطّان، ابوسعید اصفهانی، محمّد بن حسن، محمّد بن عبداللّه و بُکیر بن احمد بن سهیل صوفی روایت می‌کند.
ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن قشیری، ابوبکر احمد بن حسین بیهقی، عبدالرّحمان بن محمّد، محمّد بن اسماعیل بن محمّد قرشی، ابوبکر بغدادی و ابوبکر احمد بن علی بن خلق شیرازی از او نقل حدیث کرده‌اند.

وفات

[ویرایش]

او در ماه رمضان ۴۰۹ق در نیشابور وفات یافته و در همانجا مدفون شد.
[۱۰] رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۲، ص۲۶۱.
[۱۱] رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۲، ص۲۶۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شوشتری، قاضی نور الله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۶، ص۱۹۵.    
۲. شوشتری، قاضی نور الله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۴، ص۳۲۸.    
۳. قاضی نور الله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۹، ص۵۱۳.    
۴. شوشتری، قاضی نور الله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۹، ص۴۸.    
۵. شوشتری، قاضی نور الله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۱۴، ص۶-۸.    
۶. خوارزمی، موفق بن احمد، المناقب، ص۸۴.    
۷. خوارزمی، موفق بن احمد، المناقب، ص۳۳۰.    
۸. ابن عساکر، علی بن حسن، تبیین کذب المفتری، ص۴۲۴.    
۹. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۱، ص۱۴۶.    
۱۰. رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۲، ص۲۶۱.
۱۱. رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۲، ص۲۶۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۶۱.    


جعبه ابزار