ابومحمد قیسی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد قیسی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌مکتوم‌ تاج‌الدین‌ ابومحمد احمد بن‌ عبدالقادر قیسی‌، اِبْن‌ِ مَکْتوم‌، ابومحمد احمد بن‌ عبدالقادر بن‌ احمد قیسی‌، ملقب‌ به‌ تاج‌الدین‌ ( ذیحجه ۶۸۲ -۲۷ رمضان ‌ ۷۴۹)، مفسر، ادیب‌ و فقیه‌ حنفی ‌ مصری
ابومحمد روح بن عباده قیسی بصری، ابومحمد روح بن عباده بن علاء قیسی بصری (متوفای ۲۰۵)، یکی از مفسرین و محدثین و از حافظان و ثقات


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار