ابومسعود احمد بن حسن تیمی واذاری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومسعود احمد بن حسن تیمی واذاری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در اوایل قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومسعود احمد بن حسن تیمی واذاری بن جهم بن حبله بن مصقله، از محدّثین اصفهان در اوایل قرن چهارم هجری است. در کوفه حدیث می‌گفته است. از پدرش و اُسید بن عاصم روایت می‌کند. پدرش از اهالی قریه واذار در حومه شهر اصفهان بوده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۴۵.    
۲. سمعانی، عبدالکریم، الانساب، ج۱۳، ص۵۱۲۲.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۰۰.    


جعبه ابزار