ابومسعود احمد بن فرات رازی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومسعود احمد بن فرات رازی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ ابومسعود بن فرّات رازی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. او در ری متولّد گردید، و جهت اخذ حدیث به مصر، دمشق، کوفه، بغداد، جزیره، شام، یمن و اصفهان سفر کرد. او معاصر احمد بن حنبل بوده، و نزد او احترام بسیار داشته است. وی سرانجام در اصفهان ساکن شده، و به تربیت شاگردان و نقل حدیث پرداخت، و سرانجام در شعبان سال ۲۵۸ق وفات یافت، و قاضی ابراهیم بن احمد خطّابی بر او نماز گزارد، و محمّد بن عاصم وی را غسل داد، و در مقبره مردبان مدفون گردید. برخی او را شیعه می‌دانند، و از او تجلیل می‌کنند، و برخی او را سنّی و صوفی می‌دانند. ظاهرا بقعه‌ای بر سر مزار او بوده، و تا قرن‌ها مردم اصفهان آن جا را زیارت می‌کرده‌اند، در سال ۸۹۵ق محمّد بن جلال‌الدّین عربشاه سردر بقعه شیخ ابومسعود را تجدید بنا کرد، و کاشی‌کاری نمود که هنوز باقی است، و در شمار آثار باستانی اصفهان به ثبت رسیده است. در اواسط دوره قاجاریّه، آقا سیّدصدرالدّین محمّد عاملی پس از تحقیق درباره احوال و مذهب شیخ ابومسعود، او را سنّی دانست، و مردم را تحریک نمود، و آنان قبر شیخ ابومسعود را تخریب کردند. در کتاب مزارات اصفهان اسامی تعداد کثیری از مشایخ و اساتید و راویان و شاگردان شیخ ابومسعود مذکور است، و کتاب مسند از او است.
[۳] زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۱، ص۱۸۶.
[۴] شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، ج۱، ص۴۹.
[۵] شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، ج۱، ص۶۰.
[۶] واله اصفهانی، محمدیوسف، خلد برین، ص۱۸۷-۱۹۳.
[۷] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۴۴.
[۸] قمی، شیخ عباس، فوائد الرّضویه، ج۲، ص۴۶۰.
[۹] یافعی، عبدالله ابن اسعد، مرآة الجنان، ج۲، ص۱۶۹.
[۱۰] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۱۵-۲۱۶.
[۱۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۷۹-۸۸.
[۱۲] هنرفر، لطف‌الله، گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ص۳۵۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۸۲.    
۲. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، تهذیب التّهذیب، ج۱، ص۶۶-۶۷.    
۳. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۱، ص۱۸۶.
۴. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، ج۱، ص۴۹.
۵. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، ج۱، ص۶۰.
۶. واله اصفهانی، محمدیوسف، خلد برین، ص۱۸۷-۱۹۳.
۷. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۴۴.
۸. قمی، شیخ عباس، فوائد الرّضویه، ج۲، ص۴۶۰.
۹. یافعی، عبدالله ابن اسعد، مرآة الجنان، ج۲، ص۱۶۹.
۱۰. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۱۵-۲۱۶.
۱۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۷۹-۸۸.
۱۲. هنرفر، لطف‌الله، گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ص۳۵۳.
۱۳. بابانی بغدادی، اسماعیل بن محمد، هدیه العارفین، ج۱، ص۴۹.    
۱۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۲۱، ص۴۰۵.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۶۰.    


جعبه ابزار