ابومسلم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومسلم ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابومسلم خولانی، خَوْلانی، ابومسلم، عبداللّه ‌بن ثُوَب، از مشاهیر تابعین شامی و از یاران معاویه
ابومسلم اصفهانی، اَبوُمُسْلِمِ اصْفَهانی، محمد بن بَحْر معتزلی، کاتب، نحوی، ادیب، متکلم، مفسر، و از رجال دولت عباسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار