ابومنصور اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومنصور اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌خباز ابومنصور محمد بن احمد اصفهانی، ابومنصور محمّد بن احمد بن محمّد بن ابراهیم ورّاق معروف به «ابن خبّاز»، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابن‌زیله ابومنصور حسین بن محمد اصفهانی، ابومنصور حسین بن محمّد بن عمر بن زیله متبحر در فنون حکمت و موسیقی و ریاضی و از شاگردان و مصاحبان بوعلی سینا
ابومنصور معمر بن احمد اصفهانی، اَبومَنْصورِ اِصْفَهانی، مَعْمَر بن احمد بن محمد بن زیاد (در رمضان ۴۱۸ق/۱۰۲۷م)، صوفی و محدث حنبلی اصفهانی در سده ۴ و اوایل سده ۵ق
ابن اشته ابومنصور خرزاد اصفهانی، ابومنصر خرّزاد بن اشته، از محدّثین اصفهان
ابومنصور بن اسماعیل اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابومنصور بن حسن اصفهانی، از ادباء و دانشمندان اصفهان
ابومنصور خیاط فقیه اصفهانی، از محدّثین و فقهای اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار