ابومنصور الیسع بن ابی‌القاسم مدراری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ابومنصور الیسع بن ابی‌القاسم مدراری، از حاکمان دولت بنی‌مدرار در مغرب بود که مذهب صفریه را پایه گذارد. او سرانجام به سال ۲۰۸ ق درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومنصور، الیسع (اول) ابن ابی‌القاسم «سمغو» یا «سمکو» ابن واسول مکناسی، حاکم دولت بنی‌مدرار در «سجلماسه» و نواحی اطراف آن در مغرب دور بود. وی پس از همکاری در خلع برادرش، الیاس در سال ۱۷۴ ق جانشین او شد و خود را به «المنتصر» ملقب کرد و کنیه ابومنصور را برای خود برگزید. در زمان او بود که حکومت بنی‌مدرار، قوت و صلابت یافت. او اقدام به بازسازی و تکمیل بنای سجلماسه کرد و طرح ساختن کارگاه‌ها و کاخ‌هایی را ریخت. او گرداگرد شهر بارو و دیوار ساخت.
درباره وی گفته‌اند: او ستمگری سرکش بود و مخالفان خود را که از قبایل بربر بودند دستگیر کرد و آنها را خوار و ذلیل کرد. وی مذهب «صفریه» را پایه گذارد و تا زمان مرگش در سال ۲۰۸ ق در راس حکومت بود. برادرش منتصر بن ابی‌القاسم واسول، به جای او بر سریر حکومت نشست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۷، ص۱۹۵.    
۲. ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، ج۵، ص۳۶.    
۳. ابن عذاری مراکشی، احمد بن محمد، البیان المغرب فی اخبار الاندلس والمغرب، ج۱، ص۱۵۶-۱۵۷.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۶۷.





جعبه ابزار