ابومنصور دیلمی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومنصور دیلمی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابومنصور عزالدوله بختیار دیلمی، بختیار دیلمی ملقب به عزالدوله و مُکَنّیٰ به ابومنصور، فرزند معزالدوله دیلمی از فرمانروایان آل بویه عراق
ابومنصور مؤیدالدوله دیلمی، مؤیدالدوله دیلمی مُکَنّیٰ به ابومنصور پسر سوم رکن‌الدوله حسن و از امیران آل بویه در ری، همدان و اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار