ابومنصور (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومنصور ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابومنصور محمد بن احمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابن اشته ابومنصور خرزاد اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی، از علمای قرن ششم هجری و معاصر امین‌الاسلام طبرسی
ابومنصور حسن بن یوسف حلی، ملقب به علامه حلی و علامه (علی الاطلاق) از علمای بزرگ شیعه
ابومنصور جوالیقی، جَوالیقی‌، ابومنصور موهوب‌ بن‌ احمد، ادیب، لغوی ‌و نحوی بغدادی قرن ‌ششم‌
ابو منصور حسن بن زین الدین، و منصور حسن بن زین‌الدین، فرزند شهید ثانی، معروف به صاحب معالم
ابو منصور عبد الملک ثعالبی نیشابوری، ثعالبی، عبدالملک بن محمد، کنیه‌اش ابومنصور، ادیب، شاعر، لغوی و کاتب
ابومنصور ابن‌فقیه، اِبْن‌ِ فَقیه‌، ابومنصور فخرالدین‌ عبدالواحد بن‌ ابراهیم‌ (۵۶۱ - ۶۳۶ق‌/ ۱۱۶۶-۱۲۳۹م‌)، محدث‌ و شاعر بغدادی
ابومنصور اصفهانی، اَبومَنْصورِ اِصْفَهانی، مَعْمَر بن احمد بن محمد بن زیاد، صوفی و محدث حنبلی اصفهانی در سده ۴ و اوایل سده ۵ ق
ابومنصور بروی، بَرَوی، ابومنصور، فقیه شافعی قرن ششم و عالم در کلام و جدل
ابومنصور بزرجمهر، ابومنصور قسیم بن ابراهیم، ملقب به بزرجمهر، از شاعران و امیران عهد سبکتکین، محمود و مسعود غزنوی
ابومنصور بغدادی، بَغْدادی، ابومنصور عبدالقاهر تمیمی‌ بغدادی د ۲۹ق‌/۰۳۷م‌، ملقب‌ به‌ «استاد»، متکلم‌، فقیه‌ و ریاضی‌دان‌
ابومنصور عجلی، ابومَنْصورِ عِجْلی، ملقب به کِسف، از غالیان مشهور شیعی در اوایل سده ۲ق/۸م
عزالملوک ابومنصور فولادستون بن ابی‌کالیجار، از شخصیت‌های خاندان آل بویه، در کرمان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار