ابونصر ذوالقرنین بن ابی‌الرجاء طبیب شرابی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابونصر ذوالقرنین بن ابی‌الرجاء طبیب شرابی اصفهانی، از محدّثان و اطبّاء اصفهان در قرن ششم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابونصر ذوالقرنین بن ابی‌الرّجاء بن ابی‌نصر طبیب شرابی اصفهانی، از محدّثان و اطبّاء اصفهان در قرن ششم هجری است. به طبابت مشغول بوده و از ابومطیع محمّد بن عبدالواحد مصری استماع حدیث کرده است. ابوسعد سمعانی یک حدیث از او شنوده است. وی در سال ۵۳۱ق فوت شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۲۷۷.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۹۹.    جعبه ابزار