ابویسار عبدالله بن ابی‌نجیح یسار ثقفی کوفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابویسار عبدالله بن ابی‌نجیح یسار ثقفی کوفی (متوفای ۱۳۱) مفسر و مورد اعتماد اهل حدیث بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابویسار عبدالله بن ابی‌نجیح یسار ثقفی کوفی (متوفای ۱۳۱) تفسیری دارد که از مجاهد روایت کرده است. او مورد اعتماد اهل حدیث و تفسیر است. احمد بن حنبل می‌گوید: ابن ابی‌نجیح ثقه و پدر او از برترین بنده‌گان خدا بوده است. ذهبی می‌گوید: او از مشایخ مورد اعتماد است. بخاری در باب تفسیر از کتاب صحیح خود بر این تفسیر اعتماد کرده است.

قول ابن تیمیه

[ویرایش]

ابن تیمیه می‌گوید: تفسیر ابن ابی‌نجیح که از طریق مجاهد نقل کرده است، از صحیح‌ترین تفاسیر است، بلکه در دست اهل تفسیر، تفسیری درست‌تر از تفسیر وی وجود ندارد. این تفسیر، در سال ۱۳۶۷ به همت مجمع البحوث الاسلامیه پاکستان به چاپ رسیده است.
[۵] ابن تیمیه حرانی، احمد بن عبدالحلیم، تفسیر سوره اخلاص، ص۹۴.
[۶] ابن تیمیه حرانی، احمد بن عبدالحلیم، تفسیر سوره اخلاص، مقدمه آن به قلم عبدالرحمان طاهر، ص۶۰.
در تفسیر طبری و جز آن، فراوان از وی روایت شده است. هنگام شرح حال مجاهد درباره او سخن گفته‌ایم.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ر. ک:ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، تهذیب التهذیب، ج۶، ص۵۴.    
۲. ر. ک:ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، تهذیب التهذیب، ج۶، ص۵۴.    
۳. ذهبی، شمس‌الدین محمد بن احمد، میزان الاعتدال، ج۲، ص۵۱۵، شماره ۴۶۵۱.    
۴. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری -شرح صحیح بخاری(کتاب التفسیر)، ج۱، ص۴۱۶.    
۵. ابن تیمیه حرانی، احمد بن عبدالحلیم، تفسیر سوره اخلاص، ص۹۴.
۶. ابن تیمیه حرانی، احمد بن عبدالحلیم، تفسیر سوره اخلاص، مقدمه آن به قلم عبدالرحمان طاهر، ص۶۰.


منبع

[ویرایش]

محمدهادی معرفت، تفسیر و مفسران، ج۱، ص۴۱۶.    جعبه ابزار