ابی‌جعفر احمد بن جعفر مدینی دشتکی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابی‌جعفر احمد بن جعفر مدینی دشتکی اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابی جعفر احمد بن جعفر بن محمّد مدنی (مدینی) اصفهانی معروف به دشتکی، از محدّثین اصفهان بوده، از محمّد بن عبداللّه عسکری روایت می‌نموده، و ابوبکر بن مردویه از او روایت کرده است. دشتک از قرای اصفهان است، و برخی انکار کرده‌اند، در هر صورت، صاحب عنوان، اصفهانی است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۶۳.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۹۴.    جعبه ابزار