ابی‌صفیه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابی‌صفیه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

آل ابی‌صفیه، خاندان روایی شیعی در کوفه در سده ۱، ۲ق/۷ و ۸م

ابن ابی‌صفیه حسین ابی‌حمزه، یکی از شخصیت‌های خاندان آل ابی‌صفیه
ابن ابی‌صفیه علی بن ابی‌حمزه، یکی از شخصیت‌های خاندان آل ابی‌صفیه
ابن ابی‌صفیه محمد بن‌ ابی‌حمزه، یکی از شخصیت‌های خاندان آل ابی‌صفیه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار