ابی‌قوسین اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابی‌قوسین اصفهانی، از اطبّاء اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابی قوسین، از اطبّاء اصفهان است، یهودی بود، و بعدا مسلمان شد. کتابش مقالهٌ فی ردّ علی الیهود نام دارد.
[۱] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۳۴۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۳۴۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۹۶.    جعبه ابزار