اتحاد (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاتّحاد به معنی یکی بودن دو چیز یا بیشتر به لحاظ جنس، مکان، زمان و مانند آن را گویند. از آن در باب‌های صلات، حج و تجارت سخن رفته است.


آثار اتحاد

[ویرایش]

اتّحاد آثاری دارد که بدان اشاره می‌شود:
۱ - سقوط اذان و اقامه
۲ - متعدد نشدن کفاره
۳ - ثبوت ربا
۴ - ثبوت اول ماه

سقوط اذان و اقامه

[ویرایش]

از شرایط ساقط شدن اذان و اقامه نماز جماعت دوم که پس از نماز جماعت اول برپا شده است، اتّحاد عرفی مکان دو نماز جماعت است.

متعدد نشدن کفاره احرام

[ویرایش]

اگر مُحرم در یک زمان و یک مکان چند لباس از یک نوع مانند چند پیراهن یا چند شلوار بپوشد یا چند نوع عطر بزند، دادن یک بار کفاره کفایت می‌کند.
نیز بنا بر قولی پوشیدن چند لباس از چند نوع مانند چند پیراهن و شلوار در یک زمان و مکان موجب تعدّد کفاره نیست.

ثبوت ربا

[ویرایش]

از شرایط تحقّق ربا در معاملات، اتّحاد جنس کالا و بهای آن است.

ثبوت اول ماه قمری

[ویرایش]

شهر هایی که به لحاظ افق باهم متحدند، رویت هلال ماه در هریک از آنها موجب ثبوت آن در دیگر شهرها می‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری،محمدحسن، جواهر الکلام، ج۹، ص۴۵-۴۶.    
۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۴۱۸.    
۳. نجفی جواهری،محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۰، ص۴۳۵.    
۴. سبزواری، عبدالاعلی، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج۱۳، ص۳۴۹-۳۵۰.    
۵. نجفی جواهری،محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۳۶-۳۳۸.    
۶. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۲۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۲۴۱-۲۴۲.    


رده‌های این صفحه : فقه | کفارات | واژه شناسی
جعبه ابزار