اجتمعت العصابة علی تصحیح مایصح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاجتمعت العصابة علی تصحیح مایصح، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی به شمار می‌رود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ مدح "اجتمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه" است.
در مفاد آن چند احتمال ذکر شده است:
۱- امامی و عادل‌بودن راوی؛
۲- امامی و عادل‌بودن راوی و راویانی که پس از وی قرار گرفته‌اند؛
۳- ثقه‌بودن راوی؛
۴- ثقه‌بودن راوی و راویانی که پس از وی قرار گرفته‌اند؛
۵- ثقه‌بودن راوی در حدیث.
۶- ثقه در حدیث‌بودن راوی و راویانی که پس از وی قرار گرفته‌اند؛
۷- موثوق‌الصدور‌بودن خبر راوی؛
۸- موثوق‌الصدوربودن خبر راوی و راویانی که پس از وی قرار دارند؛
بعضی قول پنجم را اظهر اقوال شمرده‌اند.

مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع زیر استفاده شده است:

• بهبهانی، وحید، الفوائد الحائریه.
• مشکینی، ابوالحسن، وجیزة فی علم الرجال.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بهبهانی، وحید، الفوائد الحائریه، ص۳۱۳.    
۲. مشکینی، ابوالحسن، وجیزة فی علم الرجال، ص۷۸-۷۹.    
۳. مشکینی، ابوالحسن، وجیزة فی علم الرجال، ص۷۹.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «اجتمعت العصابة علی تصحیح مایصح»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۴/۱۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | الفاظ مدح راوی
جعبه ابزار