اجماع شیعه بر عمل به روایت راوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاجماع شیعه بر عمل به روایت راوی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از اسباب مدح راوی شمرده می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

ادعا شده است که طایفه شیعه به روایات برخی از راویان عمل کرده است، هم‌چون سکونی، حفص بن غیاث بن کلوب، نوح بن دراج، طلحة بن زید، عبدالله بن بکیر، سماعة بن مهران، بنی فضال، طاهریین، عمار ساباطی، علی بن حمزه، عثمان بن عیسی و…

مفاد

[ویرایش]

در مفاد این ادعا چند نظر است:
۱- از اسباب مدح، قوت و قبول روایت است؛
۲- از امارات وثاقت، مدح و قوت است؛
۳- از اسباب توثیق و مدح است؛
۴- دلیل بر موثق‌بودن آن شخص است لذا حکم شده است که علی بن حمزه و سکونی و تعداد دیگری از راویان ثقه هستند.
از "اجماع شیعه بر عمل به روایت راوی" به "اتفاق شیعه بر عمل به روایت راوی" نیز تعبیر شده است.
[۱] علیاری تبریزی، علی، بهجة الامال، ج۱، ص۱۶۶.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع زیر استفاده شده است:

• علیاری تبریزی، علی، بهجة الامال.
• بروجردی، سیدعلی، طرائف المقال.
• بهبهانی، وحید، الفوائد الحائریه.
• حائری، محمد بن اسماعیل، منتهی المقال.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. علیاری تبریزی، علی، بهجة الامال، ج۱، ص۱۶۶.
۲. بروجردی، سیدعلی، طرائف المقال، ج۲، ص۲۶۴.    
۳. بهبهانی، وحید، الفوائد الحائریه، ص۳۱۳.    
۴. حائری، محمد بن اسماعیل، منتهی المقال، ج۱، ص۹۶.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «اجماع شیعه بر عمل به روایت راوی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۴/۱۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | الفاظ مدح راوی
جعبه ابزار