احادیث نزول قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروایات مربوط به کیفیت، زمان و مکان نزول آیات قرآن را احادیث نزول قرآن گویند.


منظور از احادیث نزول قرآن

[ویرایش]

منظور از "احادیث نزول قرآن"، احادیثى است که به گونه اى از نزول قرآن و کیفیت و یا تاریخ آن سخن مى گویند.

منابع احادیث نزول قرآن

[ویرایش]

این گونه احادیث را در منابع زیر مى توان یافت:
۱. الکافی ، محمد بن یعقوب کلینی؛
۲. تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (علیه السلام)؛
[۳] منسوب به إمام عسكري، تفسیر امام حسن عسکری، ص۶۰ ـ۶۱.

۳. تهذیب الاحکام ، محمد بن حسن طوسی؛
۴. بحار الانوار ، محمد باقر مجلسی؛
[۶] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۲، ص۳۹.

۵. الجامع الصحیح ، بخاری ، باب بدءالوحی؛
۶. المستدرک ، حاکم نیشابوری ، کتاب التفسیر، باب ما انزل القرآن جملة واحدة؛
[۷] حاکم نیشابوری، کتاب التفسیر، باب ما انزل القرآن جملة واحدة، ج۲، ص۲۲۲-۲۲۳.

۷. فتح الباری بشرح صحیح البخاری ، ابن حجر عسقلانی ، کتاب فضائل القرآن، باب نزول وحی؛
[۸] عسقلانی، ابن حجر، فتح الباری، کتاب فضائل القرآن، باب نزول وحی، ج۹، ص۵.

۸. البرهان فی علوم القرآن ، بدرالدین زرکشی؛
۹. الاتقان فی علوم القرآن ، سیوطی؛
۱۰. مناهل العرفان فی علوم القرآن ، محمد عبدالعظیم زرقانی؛
۱۱. مروج الذهب ، علی بن حسین مسعودی؛
[۱۲] مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۲، ص۲۸۲.

۱۲. الطبقات الکبری ، محمد بن سعد بن منیع زهری.
[۱۳] زهری، محمد بن سعد، طبقات الکبری، ج۱، ص۱۹۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص۱۰۲-۲۵۵.    
۲. کلینی، محمد بن یعقوب، الاصول من الکافی، ج۲، ص۶۲۸.    
۳. منسوب به إمام عسكري، تفسیر امام حسن عسکری، ص۶۰ ـ۶۱.
۴. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۹۴.    
۵. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۱۸، ص۲۰۶.    
۶. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۲، ص۳۹.
۷. حاکم نیشابوری، کتاب التفسیر، باب ما انزل القرآن جملة واحدة، ج۲، ص۲۲۲-۲۲۳.
۸. عسقلانی، ابن حجر، فتح الباری، کتاب فضائل القرآن، باب نزول وحی، ج۹، ص۵.
۹. زرکشی، بدرالدین، البرهان فی علوم القرآن، ج۱، ص۲۰۶ ۲۰۸.    
۱۰. سیوطی، جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۴.    
۱۱. زرقانی، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان فی علوم القران، ص۴۰.    
۱۲. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۲، ص۲۸۲.
۱۳. زهری، محمد بن سعد، طبقات الکبری، ج۱، ص۱۹۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «احادیث نزول قرآن».    


جعبه ابزار