احادیث نسخ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروایات مربوط به نسخ آیات را احادیث نسخ گویند.


احادیث نسخ

[ویرایش]

«احادیث نسخ» روایاتی هستند که خود ناسخ آیات قرآن باشند یا آیات ناسخ و منسوخ را نقل کنند. این احادیث، اخبار آحاد (غیرمتواتر) هستند، و علما بر این که خبر واحد نه می‌تواند ناسخ قرآن باشد و نه دلیل بر نسخ آیه‌ای به آیه‌ای دیگر، اتفاق نظر دارند.
در کتاب البیان فی تفسیر القرآن ضمن بررسی آیات ناسخ و منسوخ آمده است که احادیث نسخ، ضعیف السند هستند، و بر فرض صحت سند، خبر واحدند و نسخ قرآن به خبر واحد ثابت نمی‌شود.

نسخ قرآن به خبر متواتر

[ویرایش]

درباره نسخ قرآن به خبر متواتر دو دیدگاه وجود دارد:
۱. برخی نسخ قرآن به خبر متواتر را جایز می‌دانند؛ ولی می‌گویند واقع نشده است؛
۲. برخی مانند شافعی و اکثر اهل ظاهر، نسخ قرآن به خبر متواتر را جایز نمی‌دانند.
[۳] عاملی، جعفر مرتضی، حقایقی مهم پیرامون قرآن کریم، ص۲۵۵.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

نسخ قرآن به سنت؛ نسخ قرآن به خبر متواتر؛ نسخ قرآن به خبر واحد .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خویی، ابوالقاسم، البیان فی تفسیرالقرآن، ص۲۸۵-۳۸۱.    
۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۲، ص۳۸۱-۲۸۵.    
۳. عاملی، جعفر مرتضی، حقایقی مهم پیرامون قرآن کریم، ص۲۵۵.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «احادیث نسخ».    


جعبه ابزار