احباط در دنیا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمنافقان و کافران، همه اعمالشان در دنیا و آخرت بر باد مى رود، و هیچ نتیجه مثبتى از آن عائدشان نمى گردد، آنها زیانکاران حقیقى هستند.


حبط اعمال منافقان و کافران در دنیا

[ویرایش]

«وعد اللـه المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم ولعنهم اللـه ولهم عذاب مقیم» « خداوند به مردان و زنان منافق و کفار ، وعده آتش دوزخ داده؛ جاودانه در آن خواهند ماند -همان برای آنها کافی است! - و خدا آنها را از رحمت خود دور ساخته؛ و عذاب همیشگی برای آنهاست! » «... اولـئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخر ة و اولـئک هم الخاسر و ن» «اعمالشان در دنیا و آخرت نابود شد؛ و آنها همان زیانکارانند! »

پانویس

[ویرایش]
 
۱. توبه/سوره۹، آیه۶۸.    
۲. توبه/سوره۹، آیه۶۹.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۲۸۹، برگرفته از مقاله «احباط در دنیا».    


رده‌های این صفحه : حبط عمل | دنیا | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار